Stratégiai Szolgáltatás

Az első konferencia, mely a szolgáltatási tevékenységet, a szolgáltatói és szolgáltatást igénybe vevői magatartásokat elemzi. Az elemzést, a szolgáltatás egy új koncepciójára építi fel. Ezen kívül különös figyelmet szentel a gazdaság különböző szektoraiban lévő sajátosságoknak és kiemelt hangsúlyt fektet a fejlesztésre és fejlesztéssel kapcsolatos vizsgálatokra, lehetőségekre és lépésekre. Mindez – mint maga a konferencia is – az együttgondolkodás, az együttműködés és a kommunikáció formájában valósul meg.